Best på kvalitet og service

Når vi kaller oss for din partner i logistikk så er det mer enn fine ord. Det er en livsstil vi er stolt av.

We are today one of the largest Norwegian privately owned logistics companies.

Over 250 medarbeidere kontrollerer årlig mer enn 200 000 forsendelser i inn- og utland. Våre kontorer på de viktigste knutepunktene gir oss nærhet til kundene og gjør oss i stand til å yte personlige service.

How can we help?

Our dedicated personnel are standing by to respond to your enquiries 24 hours a day – 365 days a year.