Dag Martin Smørdal

Roy Kristensen

Roy Kristensen - SR Group

Ove Erik Vika

Ove Erik Vika - SR Group

Morten Krogh

Ingvild Bore

Helge Hinna

John Magne Selbach

John Magne SR Group

Paal Kråkenes

Pål Krakenes - SR Group

Sissel Aa Hald

Sissel Aa Hald - SR-Group

Gustav Sanne-Gundersen