Terminaltjenester

SR Group har terminaler og varelager i Norge, Brasil og Singapore.

Våre terminaler er strategisk lokalisert for å bedre vareflyt for våre kunder.

SR Group tilbyr alle aspekter innen terminaltjenester som mottakskontroll, tollregnskap, varetelling og registrering i innkjøpssystemer. I tillegg overser vi at godset er korrekt klargjort for transport ved å sjekke merking, pakking og eventuelt sikring eller plombering, dersom lastebærer skal sendes med fly eller sjø. Vi har også alle nødvendige sertifikater for å klargjøre gods offshore eller om det skal håndteres som farlig gods.

SR Group tilbyr lagerhotell og yard på de fleste destinasjoner i Norge, Europa og de øvrige sentrale lokasjoner i verden. I Norge er de største lagerfasilitetene i Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trondheim, Alta og Oslo.

  • Varehus
  • Dokumentasjon
  • Pakking
  • Registrering og merking
  • Spedisjon
  • Lagerstyringssystem

Vi er med deg hele veien!

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Visste du at:

SR Group eier og tilbyr mer enn 10.000 m2 lagerfasiliteter og mer enn 150.000 m2 yard i Norge!

SR Group har vaktordning for utlevering og mottak av varer hele døgnet, 365 dager i året.