Nyheter

Det nærmer seg påske og våre avdelinger har lagt sine planer for transportaktiviteten i forbindelse med høytiden. Gjennom hele påsken har vi vaktberedskap som alltid - ring 51 71 53 50 for å nå våre vaktoperatører. Vi kan bistå med ethvert oppdrag - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kjøreopplegg Påske...

Kina er en av verdens største økonomier og et stort marked for norske varer og ikke minst handler vi mye fra Kina. Gjennom vårt søsterselskap Prime Cargo AS er vi nå representert med egen mann i Shanghai. Wilhelm Blomdal vil kunne bistå våre norske kunder lokalt i...

  SR Group har terminalaktiviteter på flere lokasjoner og vi kan tilby lagring både på kort og lang sikt. Som stor logistikkaktør både nasjonalt og globalt kan vi også håndtere transport både inn til lager og ut til bruker/sluttkunde. Våre terminaler er lokalisert for å bedre...

I 2017 erstattes omsetningsoppgaven med mva-meldingen. Samtidig kommer det nye regler for merverdiavgift på import for deg som er merverdiavgiftsregistrert. Mva registrerte bedrifter skal ikke lenger deklarere merverdiavgift ved innførsel. I stedet skal avgiften egen fastsettes på samme måte som innenlands mva. Dagens omsetningsoppgave erstattes av skattemelding...

Mongstad base er en av de viktigste offshore forsyningsbaser i Norge. En stor andel av det totale godset som forsyner norsk sokkel blir skipet ut fra Mongstad. SR Group har derfor flere daglige leveranser til Mongstad base for å sikre en mest mulig effektiv vareflyt....

Disse tilvekstene vil gi våre kunder tilgang til raske forbindelser til viktige destinasjoner for næringslivet i vår region. Lufthansa sin rute til Houston vil bli betjent med en Boeing 777 fraktemaskin som har god kapasitet. Flighten går direkte fra Houston til Stavanger og herfra videre til...

Turlid Transport ble startet som et enkeltmannsforetak av Jens Turlid i 1952. Kjøringen besto den gang av transport for fylke og kommune fram til midten av 1960-tallet. Da startet kraftutbyggingen i Aurland som sysselsatte virksomheten sammenhengengende fram til 1985. Firmaet ble gjort om til aksjeselskap...

Grunnet skjerpede sikkerhetsrutiner og regler for gods som sendes som flyfrakt, blir dessverre forsendelser oftere stoppet i sikkerhetskontrollen enn tidligere. Dette kan påføre avsender ekstra kostnader i forbindelse med utvidet kontroll og forsinkelser i fremføring av godset. Forsendelser fra "ikke kjent avsender” vil i første rekke...