Betingelser

Dieseltillegg og BAF

SR Group AS endrer hver måned drivstofftilleggene på grunn av store svingninger i markedet. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen. Link til indeksen finner du her. BAF/SECA baseres på rederienes satser og justeres i takt med disse.

Januar

10%

Diesel

32,0%

BAF/Seca

Februar

12,3%

Diesel

35,5%

BAF/Seca

Mars

19,1%

Diesel

35,5%

BAF/Seca

April

18,5%

Diesel

35,5%

BAF/Seca

Mai

7,1%

Diesel

28%

BAF/Seca

Juni

7,1%

Diesel

28%

BAF/Seca

Juli

5,4%

Diesel

32,3%

BAF/Seca

August

8,2%

Diesel

32,0%

BAF/Seca

September

8,9%

Diesel

32%

BAF/Seca

Oktober

5,5%

Diesel

32%

BAF/Seca

November

5,5%

Diesel

33,8%

BAF/Seca

Desember

5,5%

Diesel

32%

BAF/Seca

SR Group – generelle transportbetingelser

Våre generelle betingelser fastsettes årlig og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Last ned: SR Groups Generelle Transportbetingelser

NSAB 2015

SR Group AS har tiltrådt Nordisk Speditørforbunds fellesbestemmelser som formidler av transport og bruker disse i de tilfellene der vi ikke selv gjennomfører transporten hvor andre reguleringsbestemmelser vil gjelde. NSAB 2015 dekker også lagring.

Link: NSAB 2015