Aktuelt

I samarbeid med SRG konsern bygger Prime Cargo et logistikkbygg på Vestby. Her skal vi drive 3PL for eksisterende og nye kunder, i tillegg til at det blir en stor omlastningsterminal med ulike distribusjonsløsninger. Gigantbygget - som er på hele 38 000kvm - ligger like ved...

Kjøreopplegg påske 2018 Mars: Siste dag for innhenting av gods til Nord-Norge med levering før påske i ordinær transport. Mars: Siste avgang til Aberdeen og Europa for øvrig før påske. Mars: Siste dag for innhenting av gods som skal til Sør-Norge og Danmark . Må...

Grunnet oppgraderingsarbeid blir flere tunneler på Vestlandet nattestengt frem mot 2025. Noen tunneler stenges helt der det er omkjøringsalternativ, andre tunneler vil bli stengt i perioder. 29 av tunnelene ligger på viktige ferdselsårer som E 39 og E 16 gjennom Hordaland. I tillegg må 12 tunneler...

Uværet har stengt ferjesambandene i Rogaland og Hordaland, hvilket medfører forsinkelser for våre trafikker langs kysten! Forsinkelser for leveringer til Stavanger, Bergen, Mongstad, Florø og Kristiansund må påregnes. Vi beklager de ulemper det måtte medføre for våre kunder....

I jule og nyttårshelgen legger vi om våre ruter på grunn av fridagene og endrede ruter. Vi ber våre kunder merke seg endringene. 15.des: Siste dag for innhenting av gods til Nord-Norge med levering før jul i ordinær transport. Aberdeen normale avganger hele julen. 15. des: Siste avgang...

Sjøfraktratene fra Kina er under press og øker og ledetiden er også lang, så mange har i lengre tid vurdert alternativer til fly og sjø for importen fra Kina. SR Group og Prime Cargo har etablert et eget setup for togfrakt fra Solens land via Hamburg...

Kina er en av verdens største økonomier og et stort marked for norske varer og ikke minst handler vi mye fra Kina. Gjennom vårt søsterselskap Prime Cargo AS er vi nå representert med egen mann i Shanghai. Wilhelm Blomdal vil kunne bistå våre norske kunder lokalt i...

  SR Group har terminalaktiviteter på flere lokasjoner og vi kan tilby lagring både på kort og lang sikt. Som stor logistikkaktør både nasjonalt og globalt kan vi også håndtere transport både inn til lager og ut til bruker/sluttkunde. Våre terminaler er lokalisert for å bedre...

I 2017 erstattes omsetningsoppgaven med mva-meldingen. Samtidig kommer det nye regler for merverdiavgift på import for deg som er merverdiavgiftsregistrert. Mva registrerte bedrifter skal ikke lenger deklarere merverdiavgift ved innførsel. I stedet skal avgiften egen fastsettes på samme måte som innenlands mva. Dagens omsetningsoppgave erstattes av skattemelding...