mars 2018

Kjøreopplegg påske 2018 Mars: Siste dag for innhenting av gods til Nord-Norge med levering før påske i ordinær transport. Mars: Siste avgang til Aberdeen og Europa for øvrig før påske. Mars: Siste dag for innhenting av gods som skal til Sør-Norge og Danmark . Må...

Grunnet oppgraderingsarbeid blir flere tunneler på Vestlandet nattestengt frem mot 2025. Noen tunneler stenges helt der det er omkjøringsalternativ, andre tunneler vil bli stengt i perioder. 29 av tunnelene ligger på viktige ferdselsårer som E 39 og E 16 gjennom Hordaland. I tillegg må 12 tunneler...